Oleh P Ramasamy

GEORGETOWN, Malaysia--Apakah asas teori dan falsafah konsep buruh paksa?

Buruh paksa digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana pekerja tertakluk kepada gaji yang rendah, keadaan kerja dan kehidupan yang menyedihkan, waktu bekerja yang panjang, bayaran dalam bentuk selain wang tunai dan lain-lain.

Pada masa lalu, perhambaan adalah bentuk buruh paksa yang paling ekstrem di mana hamba dimiliki oleh majikan.

Sebelum perang saudara di AS, negeri-negeri selatan di negara itu menggunakan buruh Afrika sebagai hamba di ladang kapas.

Sebenarnya perang saudara telah diperangi untuk menamatkan sistem hamba.

Inilah sebabnya saya merasa AS munafik melupakan sejarah silamnya yang keji untuk menyalahkan negara lain kerana menggunakan buruh paksa.

Perhambaan atau buruh paksa adalah bertentangan dengan kemanusiaan.

Buruh paksa zaman moden adalah pengasingan dari  intipati spesies manusia.

Dalam erti kata lain, sebarang percubaan untuk memaksa atau mengawal manusia untuk melakukan sesuatu dianggap sebagai pengasingan dari intipati spesies manusia.

Asas teori dan falsafah buruh paksa atau tidak bebas adalah setua sejarah itu sendiri.

Ia muncul dalam perjalanan sejarah manusia untuk membebaskan manusia daripada eksploitasi dan layanan buruk oleh manusia lain.

Perbincangan tentang buruh paksa adalah tentang mengurangkan atau menghapuskan eksploitasi buruh.

Ia adalah satu proses yang panjang yang bermula dari jauh dan akan berterusan selagi eksploitasi dan layanan buruh yang teruk berterusan.

Apakah yang dimaksudkan dengan buruh paksa sebagai pengasingan daripada intipati mereka sebagai manusia atau makhluk spesies?

Terdapat tiga ciri pengasingan buruh.

Pertama, di tempat kerja, buruh dijangka menjual tenaga mereka untuk upah yang ditentukan oleh mereka yang memiliki dan menguruskan perusahaan dan kilang atau loji.

Kuasa buruh diperuntukkan oleh majikan sebagai balasan kepada upah.

Pekerja mungkin mempunyai kuasa buruh, tetapi mereka diperuntukkan oleh majikan.

Dengan mengagihkan kuasa buruh, majikan mengawal apa yang dihasilkan oleh buruh.

Dengan kata lain, buruh tidak mempunyai kawalan ke atas tenaga buruh dan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan.

Kedua, hubungan pengeluaran juga merupakan satu lagi aspek proses mengasingkan tenaga kerja sebagai manusia.

Hubungan pengeluaran bermaksud hubungan antara buruh dan majikan.

Sistem stratifikasi menentukan kelas bawahan dan juga kelas dominan.

Dominasi yang dinyatakan dalam eksploitasi dan subordinasi inilah yang mengasingkan satu kelas manusia daripada yang lain.

Ketiga, tempat kerja amat berdaya saing dan berkonflik di kalangan kelas pekerja.

Persaingan untuk mendapatkan gaji dan kenaikan pangkat yang lebih baik ini mempertandingkan di kalangan segmen kelas pekerja yang berbeza antara satu sama lain.

Dengan ini, majikan menghalang kemunculan ikatan dan perpaduan bersama di kalangan kelas pekerja lalu menghalang potensi ancaman dan cabaran.

Tidak ada satu jenis buruh paksa tetapi banyak jenis dalam keadaan negara dan geografi yang berbeza.

Tetapi satu perkara yang biasa dan sama adalah ia wujud untuk memastikan pematuhan buruh.

Buruh paksa atau pengasingan manusia daripada dilayan sprit manusia oleh spesies mereka sendiri tidak boleh dihapuskan dengan mendapatkan nasihat AS atau ILO.

Ia bermula apabila kerajaan dan pihak lain mengambil langkah yang perlu untuk memastikan buruh dilayan dengan baik dan dihormati.

Pada dasarnya ia adalah berkenan maruah hampir 16 juta tenaga kerja di negara ini.

Langkah untuk menamatkan buruh paksa boleh dimulakan dengan meningkatkan tahap kesatuan sekerja di kalangan pekerja.

Jika hanya kurang daripada 10 peratus pekerja yang berkumpul, maka wujud masalah serius dengan buruh paksa di negara ini.