Oleh Tariq Ismail Mustafa

KUALA LUMPUR, Malaysia--Biro Hal Ehwal Antarabangsa Pejuang  mengikuti dengan penuh minat penyertaan Malaysia yang belum selesai dalam Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) tajaan Amerika Syarikat berikutan lawatan Perdana Menteri ke Rumah Putih baru-baru ini.

Walaupun Pejuang beranggapan bahawa IPEF adalah semata-mata hanya fokus kepada ekonomi, dengan keadaan seperti yang mereka ada pada masa ini di mana cara ekonomi digunakan untuk memerangi peperangan dan mempengaruhi dasar luar, sebarang penyertaan sedemikian mesti menjadi pertimbangan demi kedaulatan negara kita dan ianya melibatkan bukan sahaja Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) tetapi juga Kementerian Luar Negeri (KLN) dan pada situasi  tertentu, turut melibatkan mereka yang bertugas dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita.

Ini bukanlah pertimbangan yang tidak munasabah memandangkan AS sendiri telah cenderung ke arah peraturan penglibatan nasionalistik iaitu peraturan penglibatan komersial yang melindungi industri dan bekalan yang berkepentingan negara atau dengan kata lain, sektor yang penting untuk kedaulatan mereka sendiri.

Pejuang ingin mengingatkan para Menteri bahawa selain daripada cabaran ekonomi pasca Covid-19 yang menjejaskan kekuatan negara perindustrian, alat ekonomi turut digunakan untuk memanipulasi dasar luar. 

 
Dan bahawa peraturan yang mencetuskan kesan ekonomi ini pada masa kini lebih kerap dikaitkan dengan isu bukan ekonomi atau kemanusiaan (seperti yang ditakrifkan oleh dasar domestik AS) di bawah samaran agenda Matlamat Pembangunan Mampan (ESG).

Walaupun tiada siapa yang dapat menilai dan merenung dengan secukupnya terma-terma di bawah IPEF, bukanlah sesuatu yang sukar untuk membayangkan bahawa AS akan terus menggunakan setiap alat yang ada dari segi ekonomi dan sosial untuk menekan Malaysia dan negara-negara ASEAN lain untuk menyokong dasar luar mereka. 
 
Rangka kerja yang dikodkan seperti IPEF akan secara ringkas dan berkemungkinan akan memformalkan tekanan tersebut memihak dan memberi kelebihan kepada AS dan ini berkemungkinan termasuk tujuan sosial dan kemanusiaan seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang dan dasar AS.

Walaupun Pejuang bukan anti-Amerika, ia bagaimanapun memihak kepada dunia di mana tiada satu negara pun memegang hegemoni. Terutamanya di mana hegemoni dipegang oleh pembuli yang ganas seperti AS.

Untuk tujuan inilah Pejuang menggesa Menteri-menteri yang terlibat supaya meneliti IPEF termasuklah meneliti butiran yang paling kecil dan mengenal pasti sama ada undang-undang dan peraturan asasnya bermakna kita bersetuju dengan penerimaan de-facto undang-undang dan peraturan AS untuk mematuhi IPEF. 
 
Dalam kes sedemikian, Pejuang akan mengambil pendirian paling rasional, bertemu Amerika di tengah jalan mengenai kebolehgunaan undang-undang dan peraturan Amerika, untuk mengukur dengan lebih baik implikasi sebarang ketidakpatuhan atau pelanggaran dan mengelakkan Malaysia dimanipulasi secara tidak langsung melalui alat ini termasuk melalui sekatan perdagangan.

Dengan pemikiran ini, Pejuang menggesa para Menteri yang berkenaan untuk mengadakan sidang Parlimen khas untuk menggariskan butiran IPEF dan mempertimbangkan implikasi dasar luar IPEF yang lebih luas. 
 
Pejuang juga ingin melihat Malaysia mengetuai pertuduhan dalam kemungkinan ratifikasi IPEF untuk ASEAN memandangkan intra-perdagangan ASEAN sendiri belum berjaya mewujudkan standard perdagangan bersama secara menyeluruh, apatah lagi standard biasa untuk perdagangan IPEF.

Walaupun kami memahami keputusasaan untuk pelaburan asing, perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi semasa tempoh pemulihan ini, menandatangani IPEF dengan tergesa-gesa mungkin bukan jawapannya.