Oleh Penyumbang INS

KUALA LUMPUR, Malaysia--Berikut ialah memorandum yang diserahkan kepada Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara pada 5 April 2022, dengan saranan 8 langkah untuk menangani krisis makanan yang timbul kepada peperangan di Ukraine.